2020-2022: Sikre og sunde arbejdspladser letter belastningen