Om emnet


Hvorfor er det så vigtigt at styre skadelige stoffer på arbejdspladsen?

Et uacceptabelt antal arbejdstagere eksponeres for skadelige stoffer på arbejdspladser i hele Europa.

Skadelige stoffer er årsag til en væsentlig del af de erhvervssygdomme, som påvirker arbejdstageres livskvalitet og arbejdsevne negativt og undertiden kan være dødelige. Sammen med arbejdsulykker som følge af skadelige stoffer medfører dette betydelige omkostninger for virksomhederne.

Alligevel er der en almindelig mangel på kendskab til arten og mængden af skadelige stoffer på arbejdspladsen og de risici, de frembyder, og der har i de seneste år været ringe eller intet fremskridt med hensyn til at nedsætte eksponeringen af arbejdstagere. Ifølge den europæiske arbejdsmiljøundersøgelse er den del af arbejdstagerne, der angiver at være eksponeret for kemikalier i mindst en fjerdedel af arbejdstiden, uændret siden 2000, dvs. omkring 17 %.

Eksponering for skadelige stoffer på arbejdspladsen skal elimineres eller i hvert fald styres effektivt for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og erhvervslivets og samfundets økonomiske succes.