Om emnet


Det forretningsmæssige incitament

Muskel- og skeletbesvær forringer den enkeltes arbejdsevne og er derfor en stor omkostningsbyrde for virksomheder og økonomier:

  • Sygefravær: Fravær på grund af muskel- og skeletbesvær tegner sig for en stor andel af de tabte arbejdsdage i EU's medlemsstater. Arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær har i gennemsnit større sandsynlighed for længere fraværsperioder.
  • Fremmøde trods sygdom: At tage på arbejde, selv om man har smerter som følge af muskel- og skeletbesvær, må forventes at forringe ens præstation og produktivitet.
  • Efterløn og førtidspensionering: Arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær kan blive nødt til helt at opgive at arbejde og forventer i højere grad end personer uden muskel- og skeletbesvær ikke at kunne udføre det samme job i en alder af 60 år.

I betragtning af den høje forekomst af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er det en god investering at forebygge og bekæmpe det. Muskel- og skeletbesvær kan håndteres og forebygges, så omkostningerne kan mindskes. Hvis en arbejdstager alligevel udvikler muskel- og skeletbesvær, kan risikoen for langvarigt fravær fra arbejdet mindskes væsentligt med enkle foranstaltninger, såsom professionel støtte og tilpasning af arbejdsforholdene, så snart symptomerne viser sig.

Denne slags forebyggelse og foranstaltninger til tidlig indgriben kan mindske fraværet, øge produktiviteten og føre til reelle besparelser både for virksomhederne og de nationale sundheds- og velfærdssystemer. Kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" giver dokumentation og eksempler herpå foruden links til materiale, der kan hjælpe virksomhederne med at tackle muskel- og skeletbesvær som et led i den daglige arbejdsmiljøledelse.