Soubor nástrojů kampaně

Fotografie

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Jak je lze používat?

Fotografie lze použít v marketingových materiálech, na internetových stránkách a jako doplněk k vašim tiskovým zprávám a redakčním článkům. Mohou také posloužit jako vizuální ilustrace vaší kampaně a jejích sdělení.

Přínosy

  • Profesionální, vysoce kvalitní fotografii lze opětovně použít k různým účelům.
  • Dobré fotografie jsou zapamatovatelné, zejména na plakátech.
  • Šikovně použité, nápadité obrázky mohou sdělení vaší kampaně skutečně posílit.

Omezení

  • Nemáte-li vlastní fotografie, musíte je případně pořídit, což může být nákladné.

Výběr fotografií

  • Zajistěte příslušné povolení a práva k používání fotografií.
  • Zajistěte, aby fotografie, které vyberete, vaši kampaň podpořily a nezlehčovaly její důležitost.
  • Zajistěte, aby byly vhodné velikosti a v náležitém formátu. Jestliže chcete reprodukovat fotografii v tištěných materiálech nebo velkoplošné reklamě, ujistěte se, že použijete vhodné rozlišení a velikost fotografie.