Soubor nástrojů kampaně

Knihovna snímků souvisejících s azbestem

Organizace: Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost (HSE)

Země: Spojené království

Popis:

Fotogalerie s fotografiemi souvisejícími s azbestem k určení obvyklých míst, kde se tento materiál může nacházet.

Image
Asbestos Image library