Soubor nástrojů kampaně

Videa

Vhodné pro:

Větší organizace s vyššími finančních zdroji.

Jak je lze používat?

Videa lze používat jako informační a vzdělávací materiály, které se předávají tisku nebo ukazují cílovým příjemcům na akcích. Rovněž je lze ukazovat na stáncích na výstavách.

Přínosy

  • Vizuální klipy mají sílu upoutat pozornost lidí a posílit vaše sdělení.
  • Jsou-li šířeny prostřednictvím televize nebo internetu, může je zhlédnout a sdílet velká cílová skupina.

Omezení

  • Výroba videí může být příliš nákladná, jelikož budete potřebovat příslušné vybavení a odborné znalosti pro natočení a sestříhání videa.

Struktura a obsah

  • Snažte se vyprávět příběh. Nebuďte nudní a nemoralizujte.
  • Pokuste se promyslet možnosti prezentace sdělení informativním a nápaditým způsobem, abyste přilákali pozornost publika:
    • Můžete natočit dramatickou rekonstrukci nehody. To lze doplnit uvedením kroků, které je třeba učinit, aby se takovýmto nehodám předešlo.
    • Můžete ukázat důsledky nezodpovědného chování a představit oběti, které trpí v důsledku nedodržení předpisů v oblasti BOZP na pracovišti.
  • Buďte praktičtí: ukažte osvědčené a nevhodné postupy.

Ideální délka

Nejlepší je video v délce tří až čtyř minut, abyste neztratili zájem publika.

Distribuce

Umožněte shlédnutí videa nebo jeho stažení na internetu.