Soubor nástrojů kampaně

Plakáty

Benefits

 • Je-li plakát dobře navržený a atraktivní, může být velice snadno zapamatovatelný.
 • Měl by upoutat a vybízet cílové příjemce k vyhledání dalších informací.

Omezení

 • Ze samotné povahy plakátu vyplývá, že je nekomplikovaný a nepřetěžuje cílovou skupinu informacemi:
  • Jestliže plakát propaguje například velkou akci, neudává jméno každého řečníka a každé projednávané téma.
  • Je proto naprosto nezbytné, aby byl na plakátu čitelný odkaz na příslušnou internetovou stránku.

Podoba a obsah plakátu

 • Plakát by:
  • měl zohledňovat identitu kampaně a přilákat pozornost cílové skupiny,
  • neměl pouze uvádět ve vizuální podobě stejné informace jako jiné písemné materiály,
  • měl předávat stručné a jasné poselství, pokud možno přitažlivým, důvtipným nebo celkově jedinečným způsobem,
  • měl být srozumitelný bez slovního komentáře.
 • Mělo by být viditelné logo společnosti/organizace a měl by být uveden odkaz na internetové stránky.
 • Jedná-li se o propagaci určité akce, je nezbytné uvést:
  • datum,
  • místo,
  • čas,
  • účastnický poplatek.