Soubor nástrojů kampaně

Plakáty

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Jak by se měl používat?

Účelem plakátu je poskytnout cílovým příjemcům jednoduché, nekomplikované sdělení. Měl by zajišťovat jasný tok informací od počátku do konce. Pokud je na plakátu umístěn text, měl by být krátký. Písmo by mělo být čitelné. Plakáty často obsahují výrazné nebo poutavé obrázky.

Přínosy

 • Je-li plakát dobře navržený a atraktivní, může být velice snadno zapamatovatelný.
 • Měl by upoutat a vybízet cílové příjemce k vyhledání dalších informací.

Omezení

 • Ze samotné povahy plakátu vyplývá, že je nekomplikovaný a nepřetěžuje cílovou skupinu informacemi:
  • Jestliže plakát propaguje například velkou akci, neudává jméno každého řečníka a každé projednávané téma.
  • Je proto naprosto nezbytné, aby byl na plakátu čitelný odkaz na příslušnou internetovou stránku.

Podoba a obsah plakátu

 • Plakát by:
  • měl zohledňovat identitu kampaně a přilákat pozornost cílové skupiny,
  • neměl pouze uvádět ve vizuální podobě stejné informace jako jiné písemné materiály,
  • měl předávat stručné a jasné poselství, pokud možno přitažlivým, důvtipným nebo celkově jedinečným způsobem,
  • měl být srozumitelný bez slovního komentáře.
 • Mělo by být viditelné logo společnosti/organizace a měl by být uveden odkaz na internetové stránky.
 • Jedná-li se o propagaci určité akce, je nezbytné uvést:
  • datum,
  • místo,
  • čas,
  • účastnický poplatek.