Soubor nástrojů kampaně

Fotogalerie akcí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Organizace: Communica organisation

Země: Francie

Popis:

Série fotografií z programu Preventica, které zachycují kongresy a veletrhy po celé Francii a zahrnují témata týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a prevence.

Image
Photo gallery of occupational safety and health events