Soubor nástrojů kampaně

Leták/brožura

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Přínosy

 • Letáky jsou užitečné k poskytování klíčových informací, které mají dlouhou životnost, například klíčových sdělení vaší kampaně.
 • Můžete si vybírat z široké škály formátů, obohacovat texty o obrázky a využít nápadité grafické rozvržení.
 • Letáky lze distribuovat během veletrhů, akcí a tiskových konferencí.
 • Mohou sloužit jako materiál, který si vzájemně poskytnete se svými obchodními partnery.

Omezení

 • Jakmile je leták vytištěn, není snadné jej aktualizovat.
 • Obvykle se jedná o dokument obsahující velmi obecné informace, které nemusí být zajímavé pro specializované cílové skupiny a dlouhodobé partnery.

Podoba letáku/brožury

 • Leták/brožura by měly:
  • být vizuálně nápadné,
  • používat krátké věty a jednoduchý jazyk.
 • Vždy respektujte zvolenou vizuální identitu a zviditelněte hlavní prvky: např. sdělení, logo a internetové stránky.
 • V textu a vizuálních prvcích používejte firemní barvy a typografii. To pomůže posílit povědomí o vaší organizaci a vyzdvihnout její konzistentnost a profesionalitu.
 • Používejte soubory s vysokým rozlišením a pečlivě vybírejte obrázky.