Verktygslåda för kampanjer

Artikel om ledning av en arbetsmiljöklinik

Organisation: Deep Red

Land: Sydafrika

Beskrivning:

Annonsen ”Att ta hand om företagshälsovården i framtiden” handlar om köpvanor i fråga om inköp av utrustning. Den presenterar administrationssystemet African Management Software (AMS) som en ledande lösning i Sydafrika.

Image
Occupational health clinic management article