Súbor nástrojov kampane

Súťaž médií SafeYouth@Work

Organizácia: Útvar pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ministerstvo práce

Štát: Singapur

Popis:

Celosvetová súťaž medií s cieľom pomôcť mladým ľuďom presadiť ich názory a vízie v rámci diskusie o predchádzaní nehodám na pracovisku a chorobám z povolania. Súťaž je príležitosťou pre mladých ľudí po celom svete, aby prostredníctvom svojich inovatívnych nápadov na Medzinárodnom festivale médií pre prevenciu ukázali, čo pre nich znamená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Image
SafeYouth@Work Media Competition