Súbor nástrojov kampane

Práca pre platformy a postupy sociálnej ochrany

Organizácia: Riaditeľstvo pre výskum, štúdie, hodnotenie a štatistiku

Štát: Francúzsko

Popis:

Tento okrúhly stôl sa zameriava na otázky, ktoré online platformy vyvolávajú z hľadiska sociálnej ochrany. Zabezpečujú platformy skutočne nediskriminačný prístup pracovníkov na trh? Má logika platformy dôsledky na fyzické a psychické zdravie pracovníkov? Týmito a ďalšími otázkami sa zaoberajú odborníci a výskumní pracovníci z rôznych oblastí.

Image