Súbor nástrojov kampane

Fotogaléria a videogaléria

Organizácia: OECD

Štát: Medzinárodné

Popis:

Fotografie a videá, ako sú videá na tému „lepšia politika, lepší život“ (napr. o starnutí obyvateľstva).

Image
Photo and video gallery