Súbor nástrojov kampane

Karavany s cieľom podporiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rumunskom vidieku

Organizácia: Nadácia ROMTENS

Štát: Rumunsko

Popis:

V rámci kampane sa do vidieckych komunít umiestnilo 19 karavanov, kde odborníci v oblasti BOZP uskutočnili informačné a vzdelávacie stretnutia, krátke odborné školenia a semináre, pričom všetky aktivity boli podporené poskytnutím informačných a propagačných materiálov zameraných na riešenie hlavných rizikových faktorov, ktoré boli zistené v cieľových podnikoch a na individuálnych farmách.

Image
OSH caravans to promote Occupational Safety and Health in rural Romania