Súbor nástrojov kampane

Blog venovaný bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Organizácia: UGT

Štát: Portugalsko

Popis:

Oddelenie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zväzu União Geral de Trabalhadores prostredníctvom tohto blogu informuje a zvyšuje povedomie o tom, aký má význam predchádzanie chorobám a nehodám.

Image
Occupational Safety and Health blog