Súbor nástrojov kampane

Kampaň „Nestrácajme čas“

Organizácia: Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (IOSH)

Štát: Spojené kráľovstvo

Popis:

Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zorganizoval kampaň „Nestrácajme čas“, ktorej cieľom je vysvetliť príčiny rakoviny súvisiacej so zamestnaním a pomôcť podnikom prijať opatrenia.

Image
“No Time to Lose” campaign