Súbor nástrojov kampane

Seminár zorganizovaný národným koordinačným strediskom

Organizácia: Národný inšpektorát práce

Štát: Slovensko

Popis:

Slovenské národné koordinačné stredisko zorganizovalo seminár o kontrole nebezpečných látok na pracovisku, ktorý bol určený pre členov národnej siete odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Image
National Focal Point organised seminar