Súbor nástrojov kampane

Informačné a osvetové kampane

Organizácia: Autoridade para as Condiçôes de Trabalho

Popis:

Séria informačných a osvetových kampaní, napr. kampaň o bezpečnosti a ochrane zdravia pri poľnohospodárskych a lesníckych prácach z obdobia 2015/2016.

Image
Information and Awareness Campaigns