Súbor nástrojov kampane

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

Organizácia: EU-OSHA

Štát:

Popis:

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská je súčasťou kampaní Zdravé pracoviská a oceňuje organizácie, ktoré preukázali výnimočný a inovatívny prínos k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Všetky príspevky sa najskôr posúdia na národnej úrovni v rámci siete kontaktných miest agentúry EU-OSHA. Príspevky z užšieho výberu na vnútroštátnej úrovni následne postúpia do európskej súťaže. Víťazné a ocenené príspevky sa oslavujú na slávnostnom ceremoniáli v poslednom roku každej kampane.

Image