Súbor nástrojov kampane

Filmová cena Zdravé pracoviská

Organizácia: EU-OSHA

Štát:

Popis:

Súťaž o filmovú cenu Zdravé pracoviská sa koná na festivale dokumentárnych filmov Doclisboa v portugalskom Lisabone. Oceňuje najlepší dokumentárny film súvisiaci s prácou a jej cieľom je zvyšovať informovanosť o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj podporiť diskusiu na túto tému.

Image