Súbor nástrojov kampane

Cena za dobré pracovné prostredie

Organizácia: Estónsky inšpektorát práce (Tööinspektsioon)

Štát: Estónsko

Popis:

Estónsky inšpektorát práce každoročne oceňuje podniky, ktoré vytvárajú dobré pracovné prostredie. Ocenením sa má poukázať na podniky, v ktorých má dôležité postavenie zdravé pracovné prostredie a bezpečné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Image
15.6