Súbor nástrojov kampane

Cena za dobrú prax v oblasti zlepšovania zručností zamestnancov aj mladých ľudí

Organizácia: Národné partnerstvo pre podnikateľské vzdelávanie

Popis:

Národnému partnerstvu pre podnikateľské vzdelávanie bola udelená cena za dobrú podnikateľskú prax v oblasti zlepšovania zručností zamestnancov aj mladých ľudí.

Image
Good practice award for improving skills of both the employed and young people