Súbor nástrojov kampane

Európska fotografická súťaž

Organizácia: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Popis:

Fotografická súťaž, ktorú organizuje EU-OSHA, na zvyšovanie informovanosti o zdravých pracoviskách a predchádzaní rizikám pri práci.

Image
European Photo Competition