Súbor nástrojov kampane

Aplikácia na kontrolu ergonomických bodov

Organizácia: Medzinárodná organizácia práce

Štát: Medzinárodné

Popis:

Aplikácia na kontrolu ergonomických bodov umožňuje vytvárať interaktívne kontrolné zoznamy ergonomických bodov, ktoré sa na pracovisku majú dodržiavať. Celkovo obsahuje 132 kontrolných bodov. Aplikácia takisto ponúka odporúčania s najlepšími postupmi pri prijímaní opatrení a zavádzaní účinných ergonomických zlepšení na pracovisku.

Image
Ergonomic Checkpoints app