Súbor nástrojov kampane

Blog aliancie EPHA

Organizácia: EPHA

Štát:

Popis:

Blog, v ktorom sa uvádzajú podrobné informácie o práci poprednej európskej aliancie mimovládnych organizácií presadzujúcich lepšie zdravie. Jeho cieľom je spojiť komunitu pre verejné zdravie, aby sa zabezpečilo vedúce postavenie v oblasti vedomostí a uľahčila zmena, vybudovali kapacity v oblasti verejného zdravia na zabezpečenie spravodlivých riešení európskych výziev týkajúcich sa verejného zdravia a zlepšilo zdravie a znížili nerovnosti v oblasti zdravia.

Image
EPHA blog