Súbor nástrojov kampane

Kampaň „NECH JE ZÁKLADOM BEZPEČNÁ PRÁCA!“

Organizácia: Ministerstvo hospodárskeho rozvoja

Štát: Maďarsko

Popis:

Cieľom kampane „Nech je základom bezpečná práca!“ je podporovať kultúru prevencie v oblasti pracovných úrazov a chorôb z povolania. Kampaň je určená pracovníkom, ktorí môžu oznamovať nezrovnalosti v oblasti bezpečnosti pri práci, ako aj zamestnávateľom, ktorí sa môžu informovať o otázkach prevencie nehôd.

Image