Súbor nástrojov kampane

UISTITE SA, že práca je bezpečná!

Organizácia: Valsts darba inspekcija

Štát: Lotyšsko

Popis:

UISTITE SA, že práca je bezpečná! Cieľom kampane je zlepšiť informovanosť verejnosti o dôležitosti ochrany práce a účinnosti zavádzania praktických bezpečnostných opatrení. Okrem toho sa usiluje podporovať podniky pôsobiace v nebezpečných odvetviach a podnecovať ich, aby dbali na kvalitu pracovného života a spokojnosť zamestnancov.

Image