Súbor nástrojov kampane

Balík informácií týkajúci sa kampane zameranej na azbest

Organizácia: Cohezio – Service externe de prévention et de protection au travail

Štát: Belgicko

Popis:

Článok o národnej kampani zameranej na zvyšovanie informovanosti o azbeste vrátane celého balíka informácií s brožúrou o kampani, plagátom, televíznymi spotmi, mobilnou aplikáciou a informačnými letákmi o prevencii.

Image
Asbestos campaign news package