Súbor nástrojov kampane

9. iniciatíva Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku „Podpora ochrany zdravia zamestnancov s chronickými chorobami na pracovisku“

Organizácia: Európska sieť pre podporu zdravia na pracovisku

Štát:

Popis:

Kampaň zameraná na podporu ochrany zdravia na pracovisku a primeranej práce pre tých, ktorí trpia následkami chronickej choroby, a to buď udržaním pracovného miesta, alebo podporou ich návratu do práce. Európska sieť pre podporu zdravia na pracovisku sa usilovala o zavedenie účinných postupov v oblasti ochrany zdravia na pracovisku vytváraním priaznivej kultúry a poskytovaním usmernení a niekoľkých nástrojov pre zamestnávateľov, ktoré im pomôžu zlepšiť situáciu zamestnancov s chronickou chorobou.

Image
9th ENWHP initiative 'Promoting healthy work for employees with chronic illness'