Analizy przykładów


Krajowa i lokalna odpowiedź na wyzwania związane z gospodarką opartą na platformach internetowych we Włoszech

Prawa osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu pracy i wynagrodzenia nie są jasno określone w obowiązujących przepisach prawa pracy w większości państw Unii Europejskiej.  

W niniejszym studium przypadku podkreślono główne cechy włoskich przepisów mających zastosowanie do pracy za pośrednictwem platform internetowych oraz inicjatywę gminy Bolonia w północnych Włoszech mającą na celu ochronę osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych (głównie dostawców jedzenia) poprzez wprowadzenie „Karty praw podstawowych dotyczących pracy internetowej w kontekście miejskim”. Karta, dobrowolnie przyjęta na szczeblu regionalnym, wpłynęła również na ustawodawstwo na szczeblu krajowym w celu uznania praw kierowców świadczących usługi na własny rachunek. Stała się modelem w innych regionach Włoch i może zainspirować decydentów politycznych w całej Europie.

Według stron zainteresowanych kilka platform wdrożyło przepisy Karty i warunki pracy dostawców jedzenia poprawiły się. Zalecają one środki, które należy rozszerzyć na inne rodzaje osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.   

Download PDF file in: