Analizy przykładów


Słowenia: Promowanie bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu pracy w zakładzie ubezpieczeń

Pracownicy słoweńskiego zakładu ubezpieczeń Zavarovalnica Triglav, d.d. wykonują głównie pracę biurową i narażeni są na ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego z powodu pracy przy komputerze. Przedsiębiorstwo zastosowało całościowe podejście do kwestii zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez środki ergonomiczne, promowanie aktywności fizycznej i zwiększanie świadomości na temat pracy w biurze i w domu. Zaowocowało to większą motywacją i mniejszą liczbą zwolnień chorobowych wśród pracowników.

Zavarovalnica Triglav, d.d. jest jednym z laureatów 15. edycji Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nagradzającego efektywną profilaktykę i skuteczne zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Download PDF file in: