Julkaisut


Työsuojelu alustatyössä: kokemuksia säännöksistä, toimintaperiaatteista, toimista ja aloitteista

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamiseen tarkoitettujen verkkoalustojen määrä ja toiminta EU:ssa ovat lisääntyneet nopeasti 10 viime vuoden aikana. Aluksi kasvavaan alustatalouteen liittyvä reagointi oli vähäistä, ja sitä tuli enimmäkseen yrityksiltä ja työntekijöiltä edustajajärjestöineen sekä paikallisilta ja alueellisilta päättäjiltä. Sittemmin ilmiöön on alettu kiinnittää huomiota myös EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla, ja nyt alustatyöntekijöiden työoloihin sekä työsuojeluun on alettu paneutua toden teolla.

Tässä selvityksessä kuvataan keskeisiä havaintoja ja poimintoja seikkaperäisestä tutkimuksesta, jossa käsiteltiin työsuojeluun liittyviä säädöksiä, toimintaperiaatteita, strategioita, aloitteita, toimia ja ohjelmia. Tutkimus koostuu neljästä tapaustutkimuksesta, kirjallisuuskatsauksesta sekä EU-OSHAn kansallisten yhteyspisteiden konsultoinnista.

Lisäksi selvityksessä käsitellään sitä, millaisia työsuojeluun liittyviä haasteita alustatyössä on ja mitä niiden ratkaisemiseksi on tehty, ja kuvataan alan viimeaikaista kehitystä Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. Selvityksessä esitetään neljä keskeistä poliitikoille ja päättäjille suunnattua viestiä, joissa kuvataan, mitä tulevissa toimissa on syytä ottaa huomioon, ja annetaan konkreettisia suosituksia alustatyön työsuojelun parantamiseksi.

Download PDF file in: