Tapaustutkimuksia


Työtä välittävät digitaaliset alustat ja työsuojeluriskit käsin tehtävässä työssä

Käsin työtä tekevät henkilöt, kuten putkimiehet ja sähköasentajat kohtaavat monenlaisia työsuojeluhaasteita. Niitä ovat muun muassa työskentely epämukavissa asennoissa, hankalat käsin suoritettavat tehtävät, raskaiden esineiden nostelu, altistuminen vaarallisille aineille, liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset sekä sanallinen solvaaminen, kiusaaminen ja häirintä.

Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan digitaalisten työalustojen välityksellä tehtävää käsityötä. Kyse on työsuojeluriskeistä, joita käsityötä tekevät työntekijät kohtaavat, kun työtä tarjotaan digitaalisesti välittävän alustan kautta. Siinä tuodaan myös esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat tai hankaloittavat digitaalisen alustan kautta tarjottavaan käsin tehtävään työhön liittyvien työsuojeluhaasteiden ja -riskien hallintaa.

Tapaustutkimuksessa nostetaan esiin digitaalisten alustojen käytäntöjä ja toimintaa ja tarkastellaan, ehkäistäänkö ja hallitaanko kyseisiä riskejä ja miten niitä ehkäistään ja hallitaan.

Download PDF file in: