Tapaustutkimuksia


Työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta organisoituun pakettien jakeluun liittyvät työsuojeluriskit

Pakettien toimituspalveluja eli kuriiripalveluja organisoidaan entistä enemmän työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta. Tämä tuo mukanaan uusia haasteita jakelualan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Pakettipalvelujen alustatyöntekijät eivät yleensä saa etukäteen tietää, minkälaisia tehtävät ovat, kuinka pitkään ne kestävät ja missä ne suoritetaan. Myös alihankinta ja epätyypilliset työjärjestelyt yleistyvät. 

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan pakettitoimituksia alustataloudessa. Tutkimuksen kohteena ovat digitaalisen alustan kautta välitettäviin pakettipalveluihin liittyvät alustatyöntekijöiden työsuojeluriskit.

Tutkimus kattaa myös työsuojeluriskien ehkäisyn ja hallinnan. Tutkimuksen lopuksi tuodaan esille pakettitoimitusten kasvava merkitys, mikä saa paljon vähemmän huomiota kuin elintarvikkeiden jakelu ja matkustajaliikenne.

Download PDF file in: