Julkaisut


Näkemyksiä terveydestä ja turvallisuudesta digitaalisessa alustatyössä

Digitaaliteknologioiden kehittäminen on mahdollistanut uusia työtapoja verkkoalustojen kautta tai verkkoalustoilla. Lähetit, kuljettajat, sairaanhoitajat ja graafiset suunnittelijat ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka tekevät digitaalista alustatyötä. Vaikka digitaalinen voi olla vaihtoehtoinen tulonlähde tai tulojen lisä ja se voi mahdollistaa joillekin työntekijäryhmille pääsyn työmarkkinoille, siihen liittyy työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia riskejä ja haasteita, joita voi olla vaikea ehkäistä ja hallita. Jotta haasteeseen voitaisiin vastata, poliittisten päättäjien, alustojen, ammattiliittojen ja työntekijöiden on yhdessä käynnistettävä ja parannettava työterveys- ja työturvallisuusaloitteita.