Tapaustutkimuksia


Työsuojelusriskit digitaalisten alustojen välityksellä tarjottavassa verkkosisällön tarkistustyössä

Työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta tehty verkkosisällön tarkistustyö on stressaavaa, emotionaalisesti ja fyysisesti vaativaa ja voi johtaa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Tällaisilla alustoilla ei käsitellä vaikeita työsuojeluriskejä tai se tehdään pintapuolisesti.

Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan työsuojeluriskejä, joita alustatyöntekijöihin kohdistuu tässä suhteellisen uudentyyppisessä työssä. Siinä tarkastellaan myös, ehkäistäänkö ja hallitaanko näitä riskejä ja miten niitä ehkäistään ja hallintaan. Painotus on alustoilla toteutettavissa käytännöissä ja toimissa.

Download PDF file in: