Julkaisut


Katsaus alustatyöhön ja työsuojeluun: sääntely, toimintatavat, käytännöt ja tutkimus

Digitaaliteknologia muuttaa työelämää Euroopan unionissa. Työtä välittävät digitaaliset alustat ovat muutoksen keskiössä. tarjoaa uusia työllistymismahdollisuuksia. Tutkijat ja poliitikot ovat kuitenkin huolissaan alustatyön työoloista ja -ehdoista sekä työsuojelusta.

Raportissa tehdään selkoa työsuojelusta alustatyössä. Siinä esitetään tuoreimmat tiedot alustatyön työsuojeluhaasteista ja -mahdollisuuksista ja tarkastellaan, onko niihin tartuttu ja jos on, niin miten.

Raportissa luodaan yleiskatsaus sääntelyyn, toimintatapoihin ja käytäntöihin, jotka koskevat työsuojelua alustatyössä. Se sisältää myös eri sidosryhmille suunnattuja päätelmiä ja suosituksia, joissa otetaan huomioon alustatyön eri tyypit. 

Download PDF file in: