Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Σε τι χρησιμεύει η διοργάνωση μιας εκστρατείας;

Εάν έχετε ένα μήνυμα ασφάλειας και υγείας το οποίο επιθυμείτε να μοιραστείτε, η διεξαγωγή μιας εκστρατείας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η φωνή σας ακούγεται.

Ο σκοπός μιας εκστρατείας μπορεί να είναι:

Η βάση κάθε εκστρατείας είναι ένα ισχυρό μήνυμα και σαφείς στόχοι. Αυτά σας βοηθούν να προσδιορίσετε σε ποιους θα πρέπει να απευθυνθείτε (κοινό στόχος) και πώς μπορείτε ευκολότερα να τους προσεγγίσετε, ή αλλιώς ποια εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την εκστρατεία σας.

Ο σκοπός μιας εκστρατείας μπορεί να είναι:

  • να ενημερώσει

  • να εμπνεύσει

  • να κινητοποιήσει

  • να εκπαιδεύσει

Why run a campaign?