Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Βασικοί στόχοι της εκστρατείας

Έχετε κατά νου τους βασικούς στόχους της εκστρατείας σας.

  • Ευαισθητοποιήστε το κοινό σχετικά με τα προβλήματα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), συμπεριλαμβανομένων των αιτιών τους, μεταξύ διευθυντών, εργαζομένων και ανθρώπων που τους συμβουλεύουν επί τέτοιων θεμάτων, όπως π.χ. οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.
  • Παρέχετε πρακτικές λύσεις μέσω «μοντέλων ορθών πρακτικών».
  • Ενισχύστε τις γνώσεις του εργατικού δυναμικού σε ό,τι αφορά τη συναφή νομοθεσία και ενθαρρύνετε τους οργανισμούς/τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς αυτήν.
  • Ενημερώνετε τους ανθρώπους σχετικά με νέους κινδύνους και πιθανές λύσεις.
  • Εξασφαλίστε υποστήριξη για αλλαγές στη νομοθεσία ή σε κατευθυντήριες γραμμές.
  • Προβάλλετε τον οργανισμό σας/επιχείρησή σας ως αυθεντία σε θέματα ΕΑΥ και ως αξιόπιστο εταίρο.
Key campaign objectives