Soubor nástrojů kampaně

Plakát o prostředcích na ochranu dýchacích cest

Organizace: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Země: Španělsko

Popis:

Plakát poskytující informace o prostředcích na ochranu dýchacích cest s cílem zvýšit povědomí o potřebě chránit naši dýchací soustavu před expozicí nebezpečným látkám.

Image
Poster on respiratory protection equipment