Soubor nástrojů kampaně

Průvodce kampaní

Organizace: EU-OSHA

Země: EU

Popis:

Příručky agentury EU-OSHA ke kampani Zdravé pracoviště poskytují informace o tom, jak se do kampaně zapojit, a obsahují klíčová data a odkazy na užitečné zdroje. Uvádějí také případové studie a praktické návrhy v závislosti na tématu kampaně.

Image
Campaign guide