Verktygslåda för kampanjer

Fastställa mål

Innan du utvecklar kampanjens specifika budskap och de underbyggande argumenten måste du ha tänkt ut ett tydligt mål.

Att ha ett tydligt mål hjälper dig att

  • formulera ett bättre budskap,
  • strukturera din kampanj,
  • kontrollera vilken effekt dina insatser har haft efter kampanjen.

Håll ditt mål relativt specifikt och realistiskt med hänsyn till de resurser som du har till ditt förfogande. Här är några faktorer som kan hjälpa dig att formulera ditt mål:

  • Mediebevakning – ”Jag vill att min kampanj publiceras i de viktigaste arbetsmiljötidskrifterna i mitt land”.
  • Förändrat beteende i målgruppen – ”Jag vill uppmuntra mina anställda att alltid bära skyddsutrustning”.
  • Antal personer som nås av kampanjen – ”Jag vill få 500 Facebookföljare”.

När du väl har fastställt dina mål kan du bestämma hur du ska nå dem på bästa sätt.

Deciding objectives