Verktygslåda för kampanjer

Göra upp en plan

Om du har en plan för hur du ska genomföra kampanjen kommer du att kunna fokusera på alla nödvändiga steg.

  • Ställ upp ett mätbart mål.

– Exempel: ”Minska stressrelaterade sjukdomar på teletjänstcentraler med 10 procent under de kommande tre åren.”

  • Fokusera på specifika målgrupper.

– Exempel: personalchefer på stora företag eller ägare av små eller medelstora företag.

  • Ta fram ett tydligt budskap.

Detta bör vara skräddarsytt efter dina målgrupper och helst innehålla rekommendationer som de kan följa.

Exempel: ”Forskning har visat att teletjänstcentraler kan minska stressrelaterade sjukdomar genom att vidta tre grundläggande åtgärder.”

  • Identifiera vilka medier som är lämpligast för att nå ut till din målgrupp.

Fundera till exempel över om du ska använda reklam, direktreklam, affischer, seminarier eller besök.

  • Kom överens om en budget.

– Ta med ett extra belopp, till exempel 10 procent, för oförutsedda extra kostnader.

  • Hitta ett bra lanseringsdatum.

– Undvik större helger, till exempel perioden före jul, och försök att koppla kampanjen till en aktuell händelse eller säsong för att ge den större genklang.

  • Utvärdera kampanjen.

– Lär av era erfarenheter, så att nästa kampanj får ett större genomslag.

    Putting a plan togeth