Verktygslåda för kampanjer

Geografiskt område

Välj vilka sektorer eller geografiska områden som ska omfattas.

De flesta arbetsmiljökampanjer tenderar att fokusera på en specialiserad målgrupp (chefer inom en viss bransch, fackföreningar, arbetsmiljöspecialister osv.). Tänk noggrant igenom vilken specifik sektor du vill nå ut till och med vilka verktyg du bäst når ut till din målgrupp inom den sektorn.

Den geografiska räckvidden är också viktig. Fundera över var din målgrupp är baserad. Ta därefter ställning till om du behöver fokusera på regionala eller nationella medier eller om du kan fokusera på geografiskt begränsade verktyg som till exempel evenemang.

Geographical area