Verktygslåda för kampanjer

Välja målgrupp

Att veta vilken målgrupp och åldersgrupp du vänder dig till är avgörande för hur din kampanj kommer att se ut och vilka verktyg som behövs.

Det kommer naturligtvis även att påverka tonen i din kampanj och de argument som du behöver presentera för att övertyga målgruppen.

Tänk noggrant igenom vilken målgrupp du vill nå ut till och med vilka kommunikationsverktyg du bäst når ut till dem i deras vardag eller yrkesliv. Exempel:

  • En ung allmänhet når du i regel bäst genom att kommunicera online.
  • Beslutsfattare i arbetsmiljöfrågor når du bäst genom den specialiserade fackpressen.
Selecting the audience