Verktygslåda för kampanjer

Välja tidpunkt

Tidsfaktorn är viktig i alla kampanjer. Det gäller både när kampanjen ska inledas och hur länge den ska pågå.

Båda dessa faktorer beror på

  • hur mycket tid du har för de interna resurser som behövs och vilken tid på året det lär finnas mest av dem,
  • hur mycket pengar du har,
  • om du vill kommunicera tidskänslig information (till exempel lanseringen av en rapport),
  • om det finns några externa evenemang som du behöver ta hänsyn till,
  • hur lång tid det kommer att ta att faktiskt nå ut till din målgrupp.
Timing