Verktygslåda för kampanjer

Välja titel

För att ha en chans att påverka de människor du vill nå ut till bör din titel vara så kort och enkel som möjligt och relevant för målgruppen.

Den bör vara

  • klatschig,
  • minnesvärd,
  • lätt att förstå,
  • fri från jargong.

Titeln bör vara anpassad efter målgruppen. Budskapet, argumenten och tonen kommer att vara olika beroende på om du vänder dig till den högsta ledningen eller direkt till fabriksarbetarna.

Choosing a title