Verktygslåda för kampanjer

Ange vilka resultat du förväntar dig

Kommunikation är som effektivast när den är kopplad till något praktiskt och konkret.

Fundera över hur du kan mäta kampanjens genomslag och inför ett utvärderingssystem innan du lanserar kampanjen.

Vid en kvalitativ utvärdering bedömer man allmänhetens bild av kampanjen. Du får inga konkreta siffror, men det blir lättare att förstå kampanjens genomslag, till exempel om det har skett någon attitydförändring i din målgrupp.

Kvalitativa mätningar omfattar bland annat

  • undersökningar per e-post eller online,
  • intervjuer per telefon,
  • personliga intervjuer.

Vid en kvantitativ utvärdering bedömer man kampanjens genomslag och synlighet.

Kvantitativa undersökningar är lättare att presentera som resultat. Vid kvantitativa utvärderingar kan man mäta framgång genom att titta på

  • kampanjens genomslag: hur många personer hörde ditt budskap?
  • kampanjens synlighet: hur stor uppmärksamhet fick den i medierna? Hur många artiklar, rapporter osv. genererade kampanjen?
Define your expected results