Prednostna področja


Avtomatizacija nalog

Na trg dela je vstopila nova generacija robotskih sistemov umetne inteligence, ki delavcem pomaga tako, da prevzemajo preproste in ponavljajoče se naloge. Uporabljajo se lahko tudi za opravljanje zelo tveganega in zapletenega dela. Robotika lahko z opravljanjem nalog, ki jih ljudje ne morejo oziroma ki jih ne bi smeli ali nočejo opravljati, zagotovi varnost delavcev. Poleg tega delavcem prihrani čas, da se naučijo novih znanj in spretnosti ter opravljajo bolj ustvarjalno delo.

Vendar pa je uporaba digitalnih tehnologij za avtomatizacijo nalog povezana tudi s številnimi tveganji in izzivi. Seznam vključuje izgubo zavedanja o človekovem položaju, preveliko zanašanje na avtomatizirane sisteme ali morebitno izgubo posebnih znanj in spretnosti delavcev. Pri delavcih se lahko pojavi občutek, da niso več samostojni, lahko se začnejo bati, da bodo izgubili zaposlitev, in izgubijo v sistem. Drugi izziv se nanaša na potrebo po preusposabljanju, ki vključuje usposabljanje delavcev za uporabo nove robotske tehnologije ob hkratnem izogibanju izgube pomembnih kompetenc.

Ob upoštevanju teh dejavnikov bi bilo treba pri uvajanju robotskih sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, za avtomatizacijo nalog uporabiti . Tako bo delavcem omogočeno, da avtomatizacijo uporabljajo v svojo korist in hkrati ohranijo nadzor nad delovnim procesom.

Za več informacij preberite gradivo naše kampanje.