Publikacije


Napredna robotika in avtomatizacija: Kaj je to in kakšen učinek imata na delavce?

Uvajanje napredne robotike na delovna mesta temeljito spreminja strukturo delovnega okolja. različnih delovnih nalog sicer prinaša številne koristi in priložnosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, vendar ustvarja tudi nova tveganja.
To poročilo o politiki podaja opis (kognitivnih in fizičnih) nalog, povezanih s človekom, in nalog, povezanih s predmeti, za različne poklice in gospodarske panoge, kjer je avtomatizacija dela s pomočjo robotskih sistemov najbolj prisotna. Podaja tudi primere priložnosti in tveganj, povezanih z različnimi delovnimi okolji.
Poročilo v zaključku delodajalcem priporoča, naj prevzamejo odgovornost za oceno morebitnih koristi in tveganj avtomatizacije ter aktivno vključijo delavce v prilagajanje robotskih sistemov s pomočjo prekvalifikacije in strokovnega izpopolnjevanja.
Download PDF file in: